2. turnus - Etapová hra

Antická odyssea

Na úsvitu civilizace ve starověkém Řecku stanulo šest městských států. Athény, Sparta, Korint, Efez, Chalkedon a Théby. Tato města si žila poklidným životem. Rostla, prosperovala a každým rokem se jim díky požehnání bohů dařilo lépe. Ale vládci začali být chamtiví a jak všichni moc dobře víme, kdo létá příliš blízko ke slunci, ten nakonec spadne. 

Vypravte se s námi do starověkého Řecka, věku vzdělaných filozofů, rozkvětu civilizace, posvátných chrámů a udatných reků, jako třeba Herkula. Pomozte nám porazit všechny nestvůry, které znáte ze starých bájí a pověstí, a hlavně zvrátit úpadek naší šestice měst. Tallhoferův dol ve stínu Olympu už na vás čeká.