4. turnus - Etapová hra

Trojská válka

Trója, starověké město s obrovskými hradbami. Legendy praví, že toto město nebylo dobyto po dlouhá staletí. Její hradby nepřekonala žádná armáda, která se o to kdy pokusila. Odolá ale Trója spojeným silám spartského krále Meneláa a mykénského krále Agamemnóna? A co řečtí bohové? Ti válku bedlivě sledují, každý má ale svého šampiona, kterému přeje vítězství. Můžete se těšit na příběh plný zrady, lásky a hrdinství. Hrdina padl, ať žije hrdina! 

Trója je mohutně opevněné město, které od Řecka dělí Egejské moře. Vládcem Tróji je král Priamos. Trója je posledním z městských států, který stále odolává mocnému králi Agamemnónovi, který si již podrobil všechny ostatní řecké městské státy. Klíčem k moci velkých antických králů ale nejsou pouze velké armády, či nedobytné hradby. Základem jejich úspěchů jsou i zdatní hrdinové a bohové, kteří nad nimi bdí. 

Z hrdinů se setkáme s mocným Achillem, který dosud nebyl poražen v boji. Svým uměním s mečem zachránil životy mnoha válečníků, ať už bojovníků krále Agamemnóna, nebo i těch nepřátelských. Podle jedné verze pověsti ho jeho matka, bohyně Tethis, po narození koupala v podsvětní řece Styx. Ve druhé verzi pověsti ho potírala ambrózií a zakalovala nad ohněm. Jistě víme jen to, že Tethis svého syna držela za patu, která tak zůstala jedinou zranitelnou částí jeho těla.

Dalším z hrdinů je princ Hektor, syn krále Priama. Hektor je miláčkem Trójanů, nazývají ho štítem svého města. Je nejstatečnější a nejsilnější trójský bojovník, vyniká mohutnou postavou, krásou i duchem. Předčí všemi svými vlastnostmi svého hlavního soka, velitele Achájců, mykénského krále Agamemnóna. 

Setkáme se i s dalšími důležitými postavami. S překrásnou Helenou, manželkou krále Meneláa, pro jejíž krásu muži vedou války. S Priamovým synem Paridem, který byl vychován mědvědicí a jemuž bylo prorocstvím předurčeno, že bude důvodem zániku Tróji. S Achillovým bratrancem Patroklem, válečníkem srdcem i duší, mužem oddaným Achillovi i králi Agamemnónovi. A nakonec i s Bríseovnou, trójskou služebnicí v chrámu boha Apollóna, příbuznou Hektora a Parida.

Nesmíme ale opomenout ani bohy. Válka mezi králem Agamemnónem a řeckými městskými státy neunikla jejich pozornosti. A teď se oči všech bohů upírají směrem k poslednímu nepodrobenému městu – Tróje. Apollón – bůh poznání, pravdy, poezie, hudby a proroků. Arés – bůh války.  Poseidón – bůh moří a oceánů. Afrodita – bohyně lásky a fyzické přitažlivosti. Athéna – bohyně moudrosti a vojenské strategie. Hádés – bůh podsvětí. Zeus – vládce Olympu, bůh počasí, hromu a blesku. Héra – Diova manželka, bohyně žen, manželství a věrnosti. Ti všichni bedlivě čekají, až Řekové oblehnou nedobytnou Tróju.

Jak spartský král Meneláos a mykénský král Agamemnón, tak trojský král Priamos hledají statečné válečníky a válečnice, hrdiny a hrdinky, kteří by pomohli ukončit válku v jejich prospěch. Neváhejte tedy a přidejte se po bok legendárních starověkých hrdinů. Ať Vám bohové žehnají!