SDRUŽENÍ pro TÁBOR

SpT - turistický oddíl mládeže č. 19076

Lékařské potvrzení - jak je sehnat

Podmínky účasti dětí na táboře či jiné zotavovací akci

1.ledna 2014 vstoupila v platnost novela Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Zotavovací akce (tábora) se může zúčastnit jen dítě splňující následující podmínky:

1)   je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,

2) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu)

3) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.


Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na táboře (a jiných zotavovacích akcích)  posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.

Je tudíž nutné navštívit praktického lékaře svého dítěte, vyžádat si od něj tento posudek vystavený na speciálním formuláři (viz pdf. příloha), který má lékař u sebe (nebo si ho můžete, stáhnou zde na našich stránkách ) a originál tohoto posudku dovézt s sebou na tábor.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

   
V případě, že nebude lékařské potvrzení dodáno při zahájení zotavovací akce, nebudeme moci vaše dítě na tábor přijmout. Pokud bychom dítě přijali bez dodaného potvrzení vystavujeme se vysoké pokutě, která by pro naše sdružení byla likvidační. Děkujeme za pochopení.


*V případě nepřijmutí dítěte na tábor z důvodu nedodání lékařského potvrzení vám nevzniká nárok na vrácení jakékoli části poplatku za tábor!

 

Kontakt

logo SPT 2015
mail SpT:
 prihlasky@sptlomnice.cz

telefon SpT: 606 384 400


adresa tábora (v létě!):

Tábor SpT
Tallhoferův Dol, 537 01
Rabštejnská Lhota

 

VÍCE ZDE

Poslední vzkazy

Vedoucí
Hurá! Jsem přihlášen a těším se! Winetů
neděle 15. leden 2023

 

logo penzion

 

Přihlásit se

Přihlášení do administrace

Uživatelské jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě