SDRUŽENÍ pro TÁBOR

SpT - turistický oddíl mládeže č. 19076

 

Platební podmínky

Částku za tábor je možno uhradit následujícím způsobem: - najednou celou částku nebo zaplatit zálohu ve výši 1990,- Kč/dítě a zbytek částky 2000 Kč doplatit do 15.5. 2023.

 

Storno podmínky

Při zrušení přihlášky účtujeme následující storno poplatky:

do 1. května 700,- Kč za poukaz
do 28. června 1990,- Kč za poukaz (propadá záloha)
od 28. června se částka za tábor nevrací

- V případě nečekaných vážných rodinných událostí, úrazu či nemoci neumožňující účast na táboře propadá záloha.

- V případě, že nemoc nastane během tábora a rodiče požádají o vrácení části poplatku za dny, kdy dítě odjelo z tábora, se vrací část ceny tábora ponížená o poukaz 700 Kč a poměrná počtu dní.

- Nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd či dřívější odjezd není důvodem vracení poplatku.
- Při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.

- Stornovat je možné pouze písemně, formou doporučeného dopisu, rozhoduje jeho datum doručení na adresu SpT. Stornované částky jsou poukazovány v průběhu září.

- V případě nepřijmutí dítěte na tábor z důvodu nedodání lékařského potvrzení v zákonem požadované podobě nevzniká nárok na vrácení jakékoli části poplatku za tábor.

- V případě nečekané živelné pohromy či epidemie znemožňující konání tábora si vyhrazujeme změnu stornopodmínek. Vraceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.

- V případě zrušení tábora před jeho započetím ze strany SpT z provozních důvodů vrátí SpT neprodleně celou částku za tábor.

- Zákonný zástupce dítěte poskytuje INFORMOVANÝ SOUHLAS s používáním fotografií, digitálních, zvukových a obrazových materiálů dítěte a dalších rodinných příslušníků, kteří se účastní činnosti pořádané oddílem či hlavním spolkem, za účelem propagace na webových stránkách a jiných propagačních materiálech oddílu i hlavního spolku (upomínkové CD/DVD, případně jiný datový nosičvýroční zpráva, časopis Tomík, sociální sítě atd.)

Zpracování osobních údajů

Vyplněním přihlášky uděleje zákonný zástupce souhlas společnosti Asociace TOM ČR, TOM 19076 SPT z.s. se sídlem Zlatá Olešnice 3, 468 47 Zlatá Olešnice, IČ: 72059681., zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41593. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení jednoho z rodičů
e-mail rodiče
telefonní číslo rodiče
jméno a příjmení dítěte
adresa dítěte
rodné číslo dítěte
zdravotní pojišťovna dítěte
pohlaví dítěte
posudek zdravotní způsobilosti dítěte (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Jméno a příjmení rodiče, e-mail rodiče, telefonní číslo rodiče, jméno a příjmení dítěte, adresa dítěte, rodné číslo dítěte, zdravotní pojišťovna dítěte, pohlaví dítěte, posudek zdravotní způsobilosti dítěte je nutné zpracovat za účelem získání členství v Asociace turistických oddílů mládeže České republiky z.s, pořádání letních dětských táborů, pojištění osob na táborech a získání dotace od MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985). Zákonný zástupce dává vyplněním přihlášky dítěte na tábor souhlas k tomu, aby po dobu členství v A-TOM používal spolek pro svou vnitřní potřebu, za účelem vytvoření registru členů a pro účely řádného vyúčtování dotací osobní údaje uvedené v přihlášce.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Asociace TOM ČR, TOM 19076 SPT.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje jsou však správcem předávány i těmto subjektům za účelem získání dotace a pojištění osob na táborech:
Nadřazený spolek Asociace turistických oddílů mládeže České republiky z.s, Palackého 325, 252 63 Roztoky, IČ: 44223846
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985)
Případně další poskytovatelé dotací a pojištění, které však v současné době společnost nevyužívá.
Osobní údaje mohou být správcem dále předávány lékařským, kontrolním a bezpečnostním subjektům v případě, že si je kontrolní nebo bezpečnostní subjekt vyžádá nebo je nezbytné tyto údaje předat z důvodu poskytnutí nezbytné zdravotní péče konkrétní osobě.
Krajská hygienická stanice
Policie České republiky
Hasičský záchranný sbor České republiky
Nemocnice, obvodní lékaři, rychlá záchranná služba

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

My všichni, kteří pro vaše děti tábory dobrovolně pořádáme, pevně věříme, že nebudeme muset tyto podmíky nikdy využívat a že je také nikdy nikdo z vás nepoužije proti nám. 

Ve Zlaté Olešnici dne 4.12. 2022

 

Kontakt

logo SPT 2015
mail SpT:
 prihlasky@sptlomnice.cz

telefon SpT: 606 384 400


adresa tábora (v létě!):

Tábor SpT
Tallhoferův Dol, 537 01
Rabštejnská Lhota

 

VÍCE ZDE

Poslední vzkazy

Vedoucí
Hurá! Jsem přihlášen a těším se! Winetů
neděle 15. leden 2023

 

logo penzion

 

Přihlásit se

Přihlášení do administrace

Uživatelské jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě