Co s sebou na tábor

Než začnete balit

Lékařské dokumenty

Od 1. 1. 2014 vstoupila v platnost novela Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Dle vyhlášky jsou podmínky pro účast dítěte na zotavovací akci následující:

Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na táboře (a jiných zotavovacích akcích)  posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má následně platnost dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

 Je tudíž nutné 

V případě, že nebude lékařské potvrzení dodáno při zahájení zotavovací akce, nebudeme moci vaše dítě na tábor přijmout. Pokud bychom dítě přijali bez dodaného potvrzení vystavujeme se vysoké pokutě, která by pro naše sdružení byla likvidační. Děkujeme za pochopení.

V případě nepřijmutí dítěte na tábor z důvodu nedodání lékařského potvrzení vám nevzniká nárok na vrácení jakékoli části poplatku za tábor!


Formulář posudku najdete zde a instrukce k němu zde.

Už balíš? Stáhni si kontrolní seznam!

Oblečení

Jídelní potřeby

Ostatní

Věci na spaní

Další doporučené

Věci na hru

2. turnus Lučané

3. turnus Peřejané

4. turnus Lidé hvozdu