Přihláška

Odesláním přihlášky souhlasíte se storno podmínkami (uvedenými níže) a zpracováním osobních údajů. 


Přihlášku prosím vyplňujte pro každé dítě zvlášť i v případě sourozenců nebo spolunocležníků.

Platební podmínky

Pokyny k platbě Vám zašleme spolu s potvrzením o přijetí přihlášky. Částku za tábor je možno uhradit následujícími způsoby: 

Storno podmínky

Při zrušení přihlášky účtujeme následující storno poplatky:

do 1. května 700,- Kč za poukaz

do 15. června 2000,- Kč za poukaz (propadá záloha)

od 15. června se částka za tábor nevrací

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Vyplněním přihlášky uděleje zákonný zástupce souhlas společnosti Asociace TOM ČR, TOM 19076 SPT z.s. se sídlem Zlatá Olešnice 3, 468 47 Zlatá Olešnice, IČ: 72059681., zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41593. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení jednoho z rodičů
e-mail rodiče
telefonní číslo rodiče
jméno a příjmení dítěte
adresa dítěte
rodné číslo dítěte
zdravotní pojišťovna dítěte
pohlaví dítěte
posudek zdravotní způsobilosti dítěte (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Jméno a příjmení rodiče, e-mail rodiče, telefonní číslo rodiče, jméno a příjmení dítěte, adresa dítěte, rodné číslo dítěte, zdravotní pojišťovna dítěte, pohlaví dítěte, posudek zdravotní způsobilosti dítěte je nutné zpracovat za účelem získání členství v Asociace turistických oddílů mládeže České republiky z.s, pořádání letních dětských táborů, pojištění osob na táborech a získání dotace od MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985). Zákonný zástupce dává vyplněním přihlášky dítěte na tábor souhlas k tomu, aby po dobu členství v A-TOM používal spolek pro svou vnitřní potřebu, za účelem vytvoření registru členů a pro účely řádného vyúčtování dotací osobní údaje uvedené v přihlášce.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Asociace TOM ČR, TOM 19076 SPT.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje jsou však správcem předávány i těmto subjektům za účelem získání dotace a pojištění osob na táborech:
Nadřazený spolek Asociace turistických oddílů mládeže České republiky z.s, Palackého 325, 252 63 Roztoky, IČ: 44223846
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985)
Případně další poskytovatelé dotací a pojištění, které však v současné době společnost nevyužívá.
Osobní údaje mohou být správcem dále předávány lékařským, kontrolním a bezpečnostním subjektům v případě, že si je kontrolní nebo bezpečnostní subjekt vyžádá nebo je nezbytné tyto údaje předat z důvodu poskytnutí nezbytné zdravotní péče konkrétní osobě.
Krajská hygienická stanice
Policie České republiky
Hasičský záchranný sbor České republiky
Nemocnice, obvodní lékaři, rychlá záchranná služba

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

My všichni, kteří pro vaše děti tábory dobrovolně pořádáme, pevně věříme, že nebudeme muset tyto podmíky nikdy využívat a že je také nikdy nikdo z vás nepoužije proti nám. 

Ve Zlaté Olešnici dne 4. 12. 2022